Home verder terug

Digitale leerbronnen 

Met digitale leerbronnen bedoelen we elektronisch beschikbare informatie die her en der op het internet kan gevonden worden. Wie deze bronnen raadpleegt, kan ervan leren alhoewel dit misschien niet zo bedoeld was. Het is meer een informele manier van leren.

Blog
E-boek
Edugaming
Digitale naslagwerken
MP3
Palm PDA
Podcast
Vodcast